خاموش کردن چشمک زن

روش خاموش کردن چراغ های چشمک زن تلفن 3282 پاناسونیک

1-  در حالت گوشی گذاشته، دکمه ی Function را بزنید.

2-  کلید این را 2 بار بزنید تا به Assign Ext برسید و سپس دکمه Enter را بزنید.

3-  یکی از اعداد 1 تا 8 را بوسیله دکمه های این یا این انتخاب کنید و سپس Enter را بزنید.

روش خاموش کردن چراغ های چشمک زن تلفن 3281 پاناسونیک

1-   دکمه ی Program را بزنید.

2-    یکی از چراغ های چشمک زن را فشار دهید.

روش خاموش کردن چراغ های چشمک زن تلفن 3250 پاناسونیک

1-  دکمه ی Program را بزنید.

2-  روی صفحه کلید یکی از اعداد 1 تا 5 را بزنید.

3-  دکمه ی Memory (پایین ترین کلید دکمه های وسط) را بزنید.